Fra anmeldelserne
(melodierne til samlingens salmer findes længere nede)


Når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret.
"... S
ådan løber Krogsdals linjer elegant og mundret [...] og med en sproglig nerve, der jævnligt bringer Halfdan Rasmussen i erindring. Men altid ærligt og stedvis forunderligt bevægende som her: »Den skjulte skat er den som ingen sorg kan græde ud /som fylder når det sidste håb er ude /som åbner sig i kroppen hvor man hvisker efter Gud: /Jeg er så bange, sæt dig ved min pude.« Jakob Knudsen nynner med i sin himmel."
- Weekendavisen
Læs hele anmeldelsen her


Iben Krogsdals fine sans for sprogets klang
I en anmeldelse over 7 sider i det nordiske tidsskrift HYMNOLOGI afslutter professor Kirsten Nielsen med følgende konklussion: "Iben Krogsdal har med sin salmesamling på overbevisende måde givet moderne mennesker et sprog at spejle sig i og gå i dialog med. Hun har formet sine tanker som salmer og dermed åbnet både for den direkte henvendelse til Gud selv og for, at vi i menigheden gennem fællessangen kan dele erfaringer med hinanden. Det er et sprog, som med sine mange originale billeder er åbent for tolkning - uden at være retningsløst."
- Hymnologi, nordisk tidsskrift oktober 2014 


Hos Krogsdal er vokabularet intenst
"Kan vi i salmesangen bruge ord som carport og creme? Svaret er ja. I Iben Krogsdals fyrre nye salmer kan vi. [...] Iben Krogsdal har et skarpt blik for det
moderne menneskes afmagt. Vi hører stadig ambulancen hyle som natuglen i det
fjerne. [...] Krogsdal har sin egen stemme. Krogsdal krukker heller ikke med kneb som bogstavrim, men nyd nu denne alliteration om kendtheden: »De ser dig med sleskhedens slimede snegl / der suger og snager i andre folks fejl« (»Far, verden, farvel!«). Det er en flot bog, som jeg glæder mig til at flashe hvis et højt C en gang in personae rammer min dør.
"
- Præsteforeningens Blad, 50, december 2014


Fuldmagt til salmer
"Gendigtning er en svær disciplin, […] men det lykkes i høj grad at rekreere stemningen på nutidig facon, f. eks. i Kingos " Far, verden, farvel!".
De nydigtede salmer går til både lovsang og trøst, de er ligetil forståelige, dog på ingen måde simple, også her med bud til tanken. […] Det bør nu kun opfordre til én ting: At synge Krogsdals salmer nu og her i rå mængde.
"
- Dansk kirketidende


Vigtigt og solidt bidrag til den danske salmetradition
"Krogsdals poetiske klang er enkel og vedkommende. Med udtryk som "troen går med englehud", "dagens atomiske brud", eller "arvemassens dybe gåde" skaber Krogsdal en tiltrængt forbindelse mellem det moderne menneskes naturvidenskabelige selvfølgelighed og troens mysisk-poetiske verden og bidrager dermed til at nedbryde grænserne mellem et "os" og et "dem" i gudstjenesten.
Krogsdal har i det hele taget et skarpt øje for det nudanske menneske, både hvad angår sprog og hvad angår fælles erfaringer og virkelighedsopfattelse."
  PO-bladet


Salmer til det moderne menneske. På godt og ondt
"Der skal mod til at digte på samme versemål som Brorson, Kingo og Grundtvig. Det mod har Iben Krogsdal."
- Kristeligt Dagblad
Læs hele anmeldelsen her


 

De nye melodier

En række af salmerne i Fuldmagt kan synges på kendte melodier, men størstedelen har egne, nye melodier. Disse 29 melodier finder du herunder i en enkel klaverindspilning, som har ladet sig realisere takket være fondsstøtte fra Jens og Karin Trollér Mikkelsens Fond og indspilning ved pianist Thomas Reil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

copyright 2015 iben krogsdal