Fra Dybet

“Et mesterligt kæmpeværk”

“Et mesterligt kæmpeværk kan man med rette kalde Iben Krogsdals nye gendigtninger af de gammeltestamentlige læsninger fra Salmernes Bog…”

Anmeldelsen kan læses i ‘Hymnologi – Nordisk tidsskrift’, marts 2020.


“Virkelig en berigelse af vores samlede salmeskat”

“I Krogsdals salmer er det ikke personlig sorg, personlig glæde, der vælder ud, men salmerne forsøger nænsomt at tale for de mange, som netop mangler et sprog. Både et for fortvivlelsen, men også et sprog for en taknemmelighed.”

Hele anmeldelsen kan læses i Informations bogtillæg d. 27.december 2019


“Modigt livtag med en dyb tradition”

“Iben Krogsdal skriver til mennesker i dag, og bogen vil kunne benyttes både til kirke- og korsang. Melodier og tekster står med en enkelt undtagelse godt og brugbart over for hinanden. Men bogen kan nu også anbefales som en god læsebog for sig selv. Teksterne taler umiddelbart, og man vil kunne gå ind i deres billeder og have glæde ved en nutidig dialog med den kristne traditions dybeste kilder.”

Kristeligt Dagblad d. 11. juni 2019

Læs hele anmeldelsen her


“Ambitionsniveauet er højt og modet er stort, når Iben Krogsdal kaster sig ud i videreskrivninger på de gammeltestamentlige salmer”

“Med ord som “moderhjerte” og “modermagt” inddrages det kvindelige i gudsbilledet, sådan som vi kender det fra evangelierne. I salmerne “En jord så smuk” og “Nu taler universet” lykkes det at føje et nutidigt verdensbillede, med evolution, gener og det hele, sammen med den gammeltestamentlige lovsang til Guds store skaberværk. Det er godt gjort.”

Hele anmeldelsen kan læses i Dansk Kirketidende  nr. 09, oktober 2019