Faglitteratur


De måske kristne

Bogen beskriver og reflekterer over de kulturkristne danskernes tro og forhold til kirke og kristendom. Den handler om en række markante forandringer i livssyn inden for de seneste generationer og fortæller et stykke dansk mentalitetshistorie.
Læs fra anmeldelserne her
Forlag: Anis, 2012


De nye myter

Bogen handler om psykologiseringen af den moderne tilværelse. Den beskriver detaljeret de myter, der ligger bag tidens selvudviklingstanker og problematiserer terapeutiseringen som et udtryk for en form for senmoderne afmægtighed.
Forlag: Hovedland, 2011


Desuden en lang række faglige artikler, senest bl.a.:

‘Fra meninger til myndighed’, artikel til Tænketanken Eksistensen, 2018. Læs den her.

‘Holgers salmebord’, artikel i festskriftet “Det er livet, der vil leves”, Forlaget Syng Nyt, 2018

To essays i ‘Lutherrosen’, FUK og Forlaget Mixtur 2017

‘Salme, salme, luk dig op’, artikel i Salmedatabasen 2017

‘Det sidste ord’ – bagsideklummer i Dansk Kirketidende årgang 2017

‘Forsoningstanken i salmebogen’, artikel, Præsteforeningens Blad nr. 46, 2014

‘Længslen efter en dømmende Gud’, artikel, Nordisk tidsskrift for Hymnologi, 43. årgang, april 2014

‘De kejtede kristne i den stærke folkekirke’, artikel, Kirkeligt Centrums årsskrift, 2013

Månedlige kirkeanalyser i Kristeligt Dagblad, 2012- 2013