De måske kristne


Når psykologien udmanøvrerer Gud

“Iben Krogsdal ønsker ikke med dette tidsportræt at afgøre, om danskerne kan kaldes kristne, men hun tegner et meget interessant billede af en mental udvikling iblandt os. […] Som sindbillede på danskerne og kristendommen er “De måske kristne” en fin og tankevækkende bog. Ikke mindst i sin beskrivelse af hvordan den psykologiske selvoptagethed kan bidrage til den opfattelse, at Gud ikke har nogen særlig betydning. Fordi mennesket både kan og vil forklare alting selv.”

Fra Sørine Godtfredsens anmeldelse i Kristeligt Dagblad


Hører absolut til på natbordet

“De måske kristne er en »vågn op«-bog! Efter endt læsning om de baggrundskristne kan man godt forstå, at medlemskaberne sidder løst for øjeblikket. Bogens interviews afslører dog velvilje over for folkekirken (sådan da). Men uvidenheden og manglen på interesse og ikke mindst fraværet af en kristen forståelseshorisont og fortolkningsfælleskab larmer efter endt læsning.
Man sidder tilbage med et klarsyn af en kæmpemæssig diskrepans mellem den selvforståelse, kirken selv har af, hvad der er kristendom (altså traditionel evangelisk luthersk kristendom), og så, hvad det almindelige medlem af folkekirken tænker.”

Fra Anne Katrine Bjørn Andersens anmeldelse i Præsteforeningens Blad, 2012


Rygterne om Guds død er stærkt overdrevne

“De måske kristne er et privilegeret indblik i en række velvalgte danskeres liv, levned og tro. […] Krogsdal skriver målrettet og velklingende godt, og særligt hendes metarefleksioner over resultaterne i undersøgelsen er en god skitsering af danskernes holdning.”

Fra anmeldelse på www.kulturkapellet.


Mange interessante pointer

“Hvad betyder det overhovedet, når folk siger, de er kristne? Det får man mere indsigt i i bogen ” De måske kristne”, hvor religionsforskeren Iben Krogsdal har interviewet 40 folkekirkemedlemmer om deres livshistorie og i den forbindelse særligt været opmærksom på, hvilken rolle tro og religion spiller i en individualiseret og psykologiseret tid. Bogen tegner ikke noget entydigt billede af lægmandskristendom anno 2012, men der er nogle spor og linjer, der går igen, og mange interessante pointer. […] Bogen er letlæst, fordi den for hovedparten består af interview, det er altså i sagens natur meget ” snak” – til gengæld er det også virkelige stemmer og et lidt større indblik i, hvordan folkekirkens medlemmer tænker og formuleres sig om deres liv, tro og kristendom. Pligtlæsning for præster, altså!”

Fra Birgitte Stokkelund Larsens anmeldelse i Dansk Kirketidende


En læseværdig beskrivelse

“Bogen giver en læseværdig beskrivelse af danskernes værdier i individualismens tidsalder. Ved fornuftig brug af livshistorier tegnes en interessant beskrivelse af danskernes kristendomsopfattelsem med en stigende psykologisering af tilværerelsen og samtidig er det også et bidrag til diskussionen om folkekirkens fremtid.”

Fra bibliotekernes lektørudtalelse


Tankens mørke

“Iben Krogsdal er på sporet af noget ekstremt vigtigt i sin nyeste forskning. Vi skaber sammenhæng mellem livets hændelser gennem fortællinger, og Krogsdal finder gennem 40 interviews ud af, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi gør det. […] Krogsdals formål har været at undersøge, hvordan vores religiøsitet skaber sammenhænge, men det virkelig interessante er i mine øjne det rent psykologiske. Jeg håber, at Krogsdal fortsætter ad det spor, for der har hun fundet en nøgle til nogle af vor tids eksistentielle besværligheder.”

Fra Lars Andreasens omtale i Højskolebladet


Bogen var baggrund for “Formiddag på P1” d. 16. maj 2012 og er desuden udførligt omtalt i

“Historien om mit liv”
En artikel af Pernille Steensgaard i Weekendavisen d. 4. april 2012

“Jeg er kristen, men jeg er ikke selv kristen”
Interview i Kristeligt Dagblad d. 7. maj 2012