Vi mislykkede guder


Vi mislykkede guder

Alle taler om den store mistrivsel: Psykologer, pædagoger, psykiatere, filosoffer. Men hvordan kan kristendommen oplyse det, der sker for os i disse år? Og kan kristendommen lindre tidens angst?
Ud fra bogen ”Vi mislykkede guder” (udkommer 2024) og sine salmer vil Iben Krogsdal fortælle om det moderne menneske som en mislykket gud. En mislykket gud er man, når man tror, at man kan og skal alt, mens man i virkeligheden erfarer noget andet. Det fører til angst og ensomhed som aldrig før. Vi dyrker psykologiske forklaringer på vores liv, men det har gjort os til fattige på det uforklarlige. For vi lever af det, der er utroligt og uforklarligt og større end os selv.
Undervejs i foredraget vil der være fællessang.

Læs en klumme i Kristeligt Dagblad om emnet her.