Fuldmagt


Fra anmeldelse i Weekendavisen:

Når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret

“…Sådan løber Krogsdals linjer elegant og mundret, renset for den knudrede kunstighed, der somme tider kan gøre nye salmer for oppustede til almindelige tunger – og med en sproglig nerve, der jævnligt bringer Halfdan Rasmussen i erindring. Men altid ærligt og stedvis forunderligt bevægende…(…)
Imidlertid må man håbe, at denne store salmedigter med tiden vil gøre endnu mere for at slå bro over svælget, så hendes salmer kan få den plads i kirken, hun fortjener. For når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret. Du milde dyneløfter.”

Fra anmeldelse i Præsteforeningens Blad:

Et skarpt blik for det moderne menneskes afmagt.

“Iben Krogsdal har et skarpt blik for det moderne menneskes afmagt. Vi hører stadig ambulancen hyle som natuglen i det fjerne. Bogen hedder Fuldmagt. Det er en god og også modig titel, som besegler den søgendes afmagt ved at besynge Guds almagt….(…)
Det er en flot bog, som jeg glæder mig til at flashe hvis et højt C en gang in personae rammer min dør.”