Kamp må der til

– Et dobbeltforedrag om opdragelse, dannelse og værdier

Mange forældre mener, at børn selv skal træffe så mange livsvalg som muligt. Samtidig skal børn og unge lære at begå sig i en verden præget af ny teknologi. Sognepræst og historiker Morten Skovsted og forfatter og ph.d. Iben Krogsdal vil tale om opdragelse, dannelse og livsværdier i den moderne familie. Hvor meget ansvar skal forældre tage for deres børns dannelse som borgere? Hvilke grænser kan vi sætte for vores børns brug af teknologi? Og hvorfor er det ofte så svært for forældre at blive enige om, hvilke værdier de skal give videre til børn og unge i dag?

Skovsted og Krogsdal vil med afsæt i egne erfaringer komme med eksempler på opdragelsen som en kampplads, hvor forskellige baggrunde og drømme støder sammen – og hvor konflikter er ikke bare uundgåelige, men helt nødvendige.