Sangen om menneskelivet


De gammeltestamentlige salmer har op gennem historien været uudtømmelige kilder til trøst og til fornyelse af salmetraditionen. Allerede for 2500 år siden råbte mennesker ud af deres livs kampe og smerter til Gud. Længe før kristendommen opstod, fik livet på godt og ondt et sprog, vi stadig kan blive rørte og rystede over i dag.

For tiden arbejder Iben Krogsdal med at nydigte nogle af de smukkeste salmer fra før-kristen tid. Dermed har hun genoptaget en gammel – men i dag næsten glemt – tradition blandt salmedigtere for at skrive videre på de allerældste salmer, vi overhovedet kender til.

I dette nye foredrag vil hun fortælle om sine fortolkninger af de gamle salmer i et nyt sprog og en ny tid.