Salmer og sange


Midt i mysteriet (2023)
– Salmedigte om evigheden og det evige liv

86 nye salmedigte om evigheden og livet i skæret af det evige liv.
Enkelte af salmedigtene har allerede melodier, men nye melodier vil blive offentliggjort løbende.
Du kan købe bogen på forlagets her.
Du kan hente en læseprøve her.
Læs anmeldelse fra Præsteforeningens Blad, nummer 7, 2024.

Fra Dybet (2019)

Salmesamlingen “Fra Dybet” indeholder 38 nye salmer, der er inspireret af de årtusind gamle salmer i Det Gamle Testamente. De nye salmer handler om alt fra overstrømmende glæde til modgang, dyb krise og mødet med kærligheden. Melodierne er komponeret af 25 anerkendte komponister, og professor em. Kirsten Nielsen har skrevet bogens efterskrift.
Man kan på denne underside lytte til melodierne.
Bogen kan købes via Syng Nyt, og du kan læse anmeldelser af bogen her.


Tre (2018)

70 nye salmedigte på kun tre vers. De er tro mod salmetraditionens stramme rimform, men de er  samtidig skrevet i et råt poetisk sprog:
Her bekender en nøgen stemme alt uden omsvøb. Digtene er bekendelser fra det menneskelige mørke og sindbilleder på vores angst, uro og længsel efter dom.
Læs mere

Forlag: Syng Nyt, 2018


Vor Gud, du mærker vores sorg (2017)

En salmesamling med nydigtninger af alle Luthers salmer i Den Danske Salmebog. Bogen har efterskrift af professor Niels Henrik Gregersen.
Bogen modtog i 2017 København Stifts Reformationspris (Geheimeaard Brandts legat) på 75.000.
Man kan på denne underside lytte til melodierne.
Bogen kan købes via Syng Nyt


Vild Opstandelse (2015)

86 nye salmedigte uden melodi. Salmedigtene er inddelt efter temaer, men en del af dem kredser om forsoning, nadver og ikke mindst opstandelsen og opstandelser. Bagerst i bogen findes et efterskrift, der gør rede for de tanker, der ligger bag salmerne.
Vild Opstandelse kan købes på nettet, i boghandelen eller på forlagets hjemmeside.
Læs fra anmeldelserne
Forlag: Sarasene, 2015


Det store for de små (2015)

En bog med salmer, rim og remser om Gud for de mindste, særlig rettet mod babysalmesang men også til brug i børnekor og hjemme i stuer og børneværelser. Janne Mark har sat melodi til teksterne, og melodierne kan høres i en klaverindspilning ved Janne selv på denne underside.
Udgivet i 2015. Bogen kan købes via Syng Nyt


Du vilde himmel (2015)

Påskekorværket “Du vilde himmel!” består af syv sammenhængende korsatser med tekster af Iben Krogsdal og musik komponeret og arrangeret for børne- og ungdomskor af komponisterne Jesper Gottlieb, John Høybye, Jakob Lorentzen, Merete Kuhlmann og Thomas Lennert.
Værket er udgivet af FUK og Forlaget Mixtur i forbindelse med Norbusang 2016.


Et dusin danske sange (2014)

Sangbog med 12 nye årstidssange, der er skrevet af forfatterne Niels Brunse og Iben Krogsdal og sat i melodi af Erling Lindgren og Erik Sommer.
Bogen er støttet af Statens Kunstfond og smukt illustreret af billedkunstneren John Olsen. Sangene er egnede til såvel kor- som anden fællessang.


Fuldmagt (2013)

Salmesamlingen Fuldmagt rummer 40 nye salmer, der tager afsæt i det moderne menneskes livsvilkår, uro, gudsforladthed og længsel. Salmerne har nye melodier af en række anerkendte komponister.
Hør melodierne og læs fra anmeldelserne her.
Unitas forlag, 2013


Vi som er søgende (2010)

Salmesamlingen Vi som er søgende rummer 35 nye salmer, der kredser om det søgende og tvivlende menneske. Salmerne har melodier af en række anerkendte komponister. De kan høres her.
Læs fra anmeldelserne.
Forlag: Unitas, 2010 (udsolgt men findes som e-bog)


Iben Krogsdals salmer er desuden repræsenteret i en række sang- og salmebøger, bl.a. ”Lysets Utålmodighed” (2011), salmebogstillægget “100 salmer” (2016), Kirkesangbogen (2017) og hun har skrevet tekster til flere cd’er, herunder teksterne til otte børneaftensalmer på Helene Blums cd ”Hvem mon banker mit hjerte” (2012). I Højskolesangbogen findes i alt ti salmer og sange af Iben.